Är det klokt att investera i fastigheter 2022?

Publicerad

Det finns ingen person som kan se in i framtiden, så därför är det också omöjligt att säga definitivt om det är en bra tid att investera i fastigheter år 2022 eller inte. Det finns dock vissa faktorer som kan ge dig en uppfattning om huruvida fastighetsinvesteringar kan vara en bra idé under de närmaste åren.

Under de senaste åren har räntorna i västvärlden sjunkit. Detta har gjort det billigare att låna pengar som kan användas för att t.ex. investera i fastigheter. Dessutom har räntenedgången varit ett resultat av en önskan att stimulera konsumtion och investeringar vid en tidpunkt då det har funnits en stor osäkerhet om det framtida ekonomiska läget.

Med allting som just nu händer i världen är det inte konstigt om du känner dig orolig om hur framtiden kommer att se ut. Och om du funderar på att investera i fastigheter 2022 är det viktigt att du gör din egna research och förstår riskerna som förknippas med detta.

Vad innebär ränteökningarna för bostadsägare?

Under det senaste året har vi kunnat se en gradvis ökning av reporäntan. Räntehöjningarna här i Sverige har hittills varit små, men om de fortsätter kan vi få se att amorteringarna på bolån blir så dyra att vissa människor helt enkelt inte kommer kunna ha råd att betala av sina bolån.

Den stora boven till varför vi ser dessa räntehöjningar är inflation. Inflationen har ökat mer än vanligt på senare tid, och detta har i sin tur lett till prisökningar spridit sig till flera olika sektorer av ekonomin. Detta sätter press på Riksbanken att höja räntorna för att förhindra att inflationen går över styr.

Hittills i år har vi sett en ökning styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Det kan tyckas vara lite, men det är en betydande ökning när det handlar om stora summor pengar som är belånade. Enligt experter är det heller inte omöjligt att vi kommer att få se ytterligare räntehöjningar före årets slut.

Vad innebär detta för fastighetspriserna?

I allmänhet ser vi en motsvarande minskning av fastighetspriserna när räntorna stiger. Detta beror på att människor har mindre pengar att spendera på att köpa en ny bostad när de måste betala mer i ränta på sina bolån.

Med det sagt behöver stigande räntor nödvändigtvis inte innebära att fastighetspriserna kommer att sjunka. I vissa fall kan vi se att fastighetspriserna fortsätter att stiga även när bolåneräntorna är höga. Detta beror på att det finns ett begränsat utbud av fastigheter på marknaden, samtidigt som det finns en stark efterfrågan från människor som vill köpa en bostad.

När det gäller att investera och tjäna pengar på fastigheter 2022 finns det således risker när det gäller både potentiella prisfall och räntehöjningar. Om du funderar på att investera i fastigheter är det dock viktigt att du gör din egen research och ser till att du förstår riskerna.

Observera att detta endast är allmän information och inte utgör finansiell rådgivning. Sök alltid professionell rådgivning innan du fattar några beslut som rör din ekonomi, eller se till att vara väldigt påläst inom ämnet.