Hänger träning ihop med ekonomisk framgång?

Publicerad

Att vara aktiv och hålla sig i form är viktigt för många av oss. Men är det också sammankopplat med ekonomisk framgång? Svaret på denna fråga är inte helt enkel att svara på, men det finns vissa tecken på att det faktiskt kan vara ett samband mellan de två.

Träning och framgång kan i vissa fall ha en tydlig sammankoppling, men det behöver nödvändigtvis inte vara så. I dagens artikel kommer vi att gå igenom några av de saker som talar för att det finns en koppling mellan träning och framgång.

Nu kör vi igång!

Regelbunden träning skapar disciplin 

Oavsett vilken träningsform eller sport du utövar är träning, sport och friidrott som utövas regelbundet en bra för att utveckla din disciplin. Detta kan i sig själv vara en anledning till ett positivt samband mellan träning och ekonomisk framgång – eftersom disciplin ofta är en viktig egenskap för personer som lyckas ekonomiskt.

Precis som att bibehålla en regelbunden träningsrutin krävs det disciplin för att kunna spara pengar, budgetera, hantera pengar väl och investera dem på ett smart sätt. Att vara disciplinerad är också en viktig egenskap inom arbetslivet – för att driva en framgångsrik verksamhet krävs det ofta både uthållighet och disciplin.

Träning motiverar och ger energi

Många av oss har nog upplevt hur bra det är för humöret och energinivån att träna regelbundet, och detta är faktiskt inte en slump. Forskning har nämligen visat att motion och fysisk aktivitet har positiva effekter på hur vi mår psykiskt. 

Regelbunden träning minskar stress, ångest och depression och kan göra oss på bättre humör i allmänhet. Detta är självklart en viktig faktor när det kommer till ekonomisk framgång, då en positiv inställning och bra mental hälsa ofta är en förutsättning för att lyckas i arbetslivet.

Forskning har dessutom visat att träning ökar koncentrationsförmågan och minnet, vilket såklart också är fördelaktigt för dig som vill bli framgångsrik. Att vara koncentrerad och ha ett bra minne är nyckelegenskaper för att kunna prestera bra på jobbet, och med dina investeringar.

Färre sjukdagar 

Det råder inget tvivel om att träning håller oss friska och krya. Detta är såklart också en viktig faktor när det kommer till ekonomisk framgång, då du helt enkelt inte kan vara på jobbet och tjäna pengar om du är sjuk. Att vara frisk och ha en bra hälsa är alltså en förutsättning för att kunna prestera på jobbet och tjäna pengar.

När man är sjuk får man i regel 80% av sin lön i sjuklön, så det går ganska lätt att räkna hur mycket pengar du förlorar på att vara sjuk och hemma från jobbet. Detta påverkar främst de som arbetar inom branscher där man inte kan jobba hemifrån, men även för de som arbetar hemifrån gäller det att vara frisk och energifylld om man ska kunna prestera optimalt. 

Några slutord 

Det finns alltså flera skäl till att träning och ekonomisk framgång kan vara sammankopplat. Men det är naturligtvis inte ett absolut att dessa två saker måste vara sammankopplade  – det går givetvis att lyckas ekonomiskt utan att träna och tvärtom.

Med det sagt är det är dock inte fel att satsa på sin egen hälsa och träna regelbundet oavsett om det ger en ekonomisk fördel eller inte.