Hur påverkar inflationen samhället?

Publicerad

I Sverige har vi i år upplevt den högsta inflationen på över 30 år. Det har inneburit att priserna på varor och tjänster har stigit mycket snabbare än normalt.

Du har säkert märkt av detta själv när du köpt vardagsartiklar såsom mat eller kläder. Men vad betyder det egentligen för samhället som helhet när priserna stiger på grund av inflation, och hur kan det påverka din privatekonomi?. I dagens artikel ska vi ta en titt på just detta, så fortsätt läs och fram med penna och papper för nu sätter vi igång!

Vad är inflation?

Inflation är när priserna på varor och tjänster stiger. Detta kan ske av flera olika anledningar, men det beror dels på att mer pengar trycks och sätts i omlopp, vilket i sin tur bidrar till att det finns mer pengar att spendera och att varje enskild krona blir mindre värd. Det kan även bero på utbudsstörningar (t.ex att fabriker och odlingar har producerat ett mindre antal produkter än vanligt).

Sveriges Riksbank har som uppgift att se till och hålla inflationen kring 2 procent här i Sverige. Problemet är bara att vi i år sett en betydligt högre inflation än dessa 2 procent, och så sent som i juli låg inflationen på hela 8 procent.

Hur påverkas man som privatperson av inflation?

Inflation påverkar alla på olika sätt. Den slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom de har mindre pengar att leva för. Den påverkar också pensionärer, eftersom deras pensioner vanligtvis inte höjs i takt med inflationen. Men med det sagt på verkas även rika personer av inflationen också.

När priserna stiger måste man spendera mer pengar, och detta kan i sin tur leda till att man har mindre pengar över till nöjen, t.ex. pengar för att spela på svenska casinon eller liknande. Om inflationen blir tillräckligt hög, och befolkningen har allt mindre pengar att röra sig med, så blir det helt enkelt så att man prioriterar det som är viktigt – t.ex. hyra och mat.

Hur påverkas man som företag av inflation?

Inflationen påverkar också företagen. De måste hantera det faktum att deras kostnader ökar, men att de kanske inte kan överföra denna ökningar till sina kunder direkt. Detta beror på att deras kunder kanske inte har eller tycker det är rimligt att spendera en ökad summa pengar för företagets varor eller tjänster.

Företagen kan således inte reagera automatiskt på inflationen genom att höja sina priser. De måste först bedöma om deras kunder kommer att acceptera prishöjningen eller inte. Detta är en svår avvägning för många företag vilket kan göra att företagen får svårt att anpassa sig till de högre priserna i samhället.

Vad innebär detta för samhället?

Inflationen påverkar kanske inte individer och företag på exakt samma sätt, men oavsett så påverkas i princip alla av de högre priserna på ett eller annat sätt. 

En hög inflation kan få människor att tappa förtroendet för sin valuta. Detta hände på 1920-talet när inflationen i Tyskland var som högst. Tyskland hade under mellankrigstiden fått krigsskadestånd och för att kunna betala av dessa var Tyskland tvungna att trycka mer pengar. Detta ledde i sin tur att landet hamnade i en hyperinflation, och när det var som värst hade Tyskland hade en inflation på över 20 procent varje dag.

Vad är hyperinflation?

Precis som exemplet ovanför är hyperinflation är när inflationen når mycket höga nivåer, ofta över 50 % per månad. Detta sker vanligtvis när ett land befinner sig i ekonomisk oro, till exempel på grund av krig eller politisk kris.

När detta inträffar är det som sagt inte ovanligt att människor förlorar förtroendet för regeringen och valutan och börjar hamstra varor i stället för att sitta på sina pengar. Klicka här för att läsa om det olika orsakerna till hyperinflation.