Så mycket kan en fasadrenovering kosta

Publicerad

Funderar du på att renovera fasaden och vad det kan komma att kosta? En fasadrenovering förbättrar inte bara hemmets utseende utan kan även öka skyddet mot väder och vind samt förbättra energieffektiviteten.

Kostnaden för att renovera en fasad varierar stort beroende på flera faktorer, såsom materialval, husets storlek och omfattningen av de arbeten som behöver utföras. Låt oss därför titta närmare på vad du kan förvänta dig för prisbild när det kommer till just din fasadrenovering.

Vad kostar en fasadrenovering?

Att ta sig an en fasadrenovering kan vara ett stort steg för många husägare. Kostnaden för att förnya sin fasad kan variera avsevärt beroende på flera faktorer. En av de största variablerna är valet av material och omfattningen av de arbeten som ska utföras.

Priset för att renovera en fasad kan grovt räknas per kvadratmeter, detta oavsett om det gäller en fasadrenovering Skåne eller någon annanstans i landet. Detta pris täcker ofta hela processen från början till slut, inklusive borttagning av gammalt material, förberedelser och applicering av nytt material samt alla övriga nödvändiga kostnader. I genomsnitt kan priset för en fasadrenovering ligga mellan 350 till 1 200 kronor per kvadratmeter.

Det breda prisspannet beror på flera faktorer. Materialval spelar en stor roll, där vissa material är dyrare än andra. Även husets storlek och tillgänglighet påverkar priset, liksom om det krävs speciella behandlingar eller tekniker för att uppnå önskat resultat.

Räkneexempel på kostnad

Utan konkreta exempel kan det vara svårt att förstå kostnaden för en fasadrenovering helt och hållet. Låt oss därför bryta ner det med ett räkneexempel baserat på ett hus med en fasad på 100 kvadratmeter. Kostnaden per kvm ligger som sagt vanligtvis mellan 350 och 1 200 kronor. Detta innebär att den totala kostnaden kan ligga någonstans mellan 35 000 och 120 000 kronor beroende på val av material och omfattningen av arbetet som ska utföras.

Om vi antar att du väljer lösningar och material som ligger i mitten av detta ungefärliga prisintervall, säg runt 775 kronor per kvadratmeter, skulle den totala kostnaden för fasadrenoveringen hamna på ungefär 77 500 kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en ungefärlig beräkning och att den faktiska kostnaden kan påverkas av flera faktorer.

Ta in offerter för exakt pris

För att få en exakt uppfattning om kostnaden för din fasadrenovering är det viktigt att ta in offerter. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att du får en realistisk bild av vad projektet kommer att kosta. Genom att begära offerter från olika företag får du en prisuppskattning och kan jämföra vad olika tjänsteleverantörer erbjuder.

Detta ger dig en unik chans att väga kvalitet mot pris och att se till att du får det bästa möjliga värdet för din investering. Det hjälper dig även att ta ett genomtänkt beslut som passar både dina behov och din budget.

Gäller ROT-avdraget vid fasadrenoveringar?

Ja, ROT-avdraget kan användas om du planerar att ge din fasad ett lyft. Detta skatteavdrag är tillgängligt för dig som privatperson när du utför renoveringar eller utbyggnader på ditt hem. Vid fasadrenovering innebär detta att en del av arbetskostnaden kan dras av direkt på fakturan vilket ger en lägre kostnad för dig som konsument.

Det är dock viktigt att komma ihåg att avdraget enbart gäller för arbetskostnaden och inte för material eller resor i samband med arbetet. För att kunna utnyttja ROT-avdraget måste arbetet utföras av en behörig firma och du behöver vara ägare till bostaden där arbetet utförs. Dessutom måste du ha fyllt 18 år och ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja avdraget.