Så mycket pengar kan du spara genom att lägga om taket på egen hand

Publicerad

Det råder inget tvivel om att man kan spara en hel del pengar genom att lägga om taket på egen hand eftersom detta gör så att materialkostnaderna egentligen blir den enda större utgiften.

Men hur mycket kan man spara exakt genom att lägga om taket på egen hand? Läs vidare för att ta reda på just detta.

Detta kan du spara på arbetskostnaden

Att själv lägga om taket kan som sagt leda till stora besparingar, särskilt när det gäller arbetskostnaden. I genomsnitt kostar arbetet med att lägga om ett tak mellan 800 och 1800 kronor per kvadratmeter om man anlitar en takläggare. Om du tar dig an uppgiften själv kan du undvika dessa kostnader helt och hållet.

För att ge ett konkret exempel: om du har ett hus med en takyta på 100 kvadratmeter och arbetskostnaden ligger på 1000 kronor per kvadratmeter skulle det totala priset för bara arbetskostnaden landa på 100 000 kronor. Genom att utföra arbetet själv kan dessa pengar istället användas till annat eller sparas. Det är en betydande summa som kan ha stor inverkan på din ekonomi.

Materialkostnaden är densamma

Om du beslutar att själv lägga om taket är det viktigt att förstå att materialkostnaderna inte förändras, vare sig du anlitar någon eller utför arbetet själv. Kostnaden för takmaterial som tegel, shingel eller plåt är konstant och priset du betalar är detsamma.

Det är därför viktigt att du gör en noggrann kalkyl över hur mycket material som behövs för att täcka hela takytan. Att köpa rätt mängd material från start kan förhindra onödiga utgifter för ytterligare inköp om materialet tar slut mitt i projektet.

Risker med att lägga om taket på egen hand

Innan du påbörjar takläggningen är det värt att notera att detta i regel inte kommer utan sina risker. Först och främst är säkerhetsaspekten något som inte får underskattas. Rätt säkerhetsutrustning och kunskap om dess användning är nödvändiga för att arbeta på höga höjder.

En annan risk är att slutresultatet kanske inte blir som förväntat om man inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap. Felaktig installation kan leda till problem som läckor, vilket i sin tur kan orsaka vattenskador på husets struktur och inre delar. Detta kan bli mycket kostsamt att åtgärda och i vissa fall mer kostsamt än vad det hade varit att anlita någon för jobbet från början.

Det är även värt att nämna att felaktigt genomförda takarbeten kan påverka husets försäkringar. Vissa försäkringsbolag kräver att arbetet utförs av licensierade takläggare för att försäkringsskyddet ska gälla fullt ut. Om en skada uppstår och det visar sig att taket har lagts om på ett felaktigt sätt kan det leda till att försäkringen inte täcker dessa skador.

Säkerheten är kort sagt extremt viktig och om man känner sig osäker på sin egen förmåga att på ett säkert sätt genomföra den här typen av projekt bör man undvika det och istället anlita någon kunnig aktör.

Är kostnadsbesparingen värd den eventuella risken?

Många väljer att utföra arbetet på egen hand för att undvika höga kostnader takläggare debiterar. Det är dock viktigt att väga dessa besparingar mot de risker som finns med att inte ha professionell hjälp.

Om du har erfarenhet av takläggning och känner dig säker på dina kunskaper kan det vara ett smart sätt att spara pengar.  Men om du däremot känner dig osäker på din förmåga att korrekt lägga om taket kan det vara klokt att överväga att inhämta en kostnadsfri offert från erfarna takläggare.

På så sätt kan du jämföra kostnaden för att anlita en expert med de potentiella besparingarna av att göra jobbet själv. Besök exempelvis takläggaren.com för att få en uppfattning om takläggare Enköping pris.

I slutändan handlar beslutet om att väga de ekonomiska besparingarna mot de potentiella riskerna. Det är en avvägning som varje husägare måste göra.