Tips till dig som vill börja spara i fonder

Publicerad

Det finns många olika sätt att investera dina pengar, men ett av de vanligaste är genom fonder, och specifikt aktiefonder. Investeringar i fonder innebär att du samlar dina pengar med andra investerare för att köpa olika värdepapper (t.ex. aktier).

Fonder erbjuder ett par fördelar, som t.ex. att de ger möjlighet till enkel diversifiering av kapitalet och att du får ta del professionell förvaltning. Samtidigt finns det också nackdelar som man måste tänka på innan man gör en investering i dem. Och då tänker vi exempelvis på att det kan vara höga avgifter och bristande kontroll över timing.

Om du väljer att börja investera i fonder finns det ett par olika saker som kan vara bra att känna till. Just detta har vi tänkt gå igenom i den här artikeln då vi kommer att dela med oss av ett par tips kopplat till det här området.

Välj fonder efter sparhorisont och riskbenägenhet

Om du sparar för ett specifikt ändamål och vill ta ut pengarna inom en kortare tidshorisont så är det kanske inte att bra att ta allt för hög risk.

Ta därför hänsyn till hur lång tid du ska spara innan du väljer vilka fonder du ska börja investera i. På kort tidshorisont kan räntefonder passa bättre än aktiefonder, och tvärtom.

Det finns inga garantier

Något som är väldigt viktigt att känna till när det kommer till att investera i fonder är att det inte finns några garantier.

Om du har otur kan du faktiskt bli av med alla pengar du investerat. Därför bör du endast investera pengar som du har möjlighet att vara utan. Värdepapper kan nämligen både gå upp och ned i värde.

Hitta fonder med låga avgifter

En annan viktig sak att tänka på när du investerar i fonder är kostnaden. Det finns två typer av kostnader som är förknippade med fondinvesteringar: 1) förvaltningsavgiften (som täcker de faktiska investeringarna) och 2) de administrativa kostnaderna (för t.ex. löner).

När du väljer dina fonder bör du alltid hålla utkik efter fonder med låga avgifter. På så sätt kommer du kunna spara en hel del pengar på långsikt. Har fonderna alldeles för hög avgift kommer du att förlora en stor del av ditt kapital till fondbolaget om du äger fonden länge.