Vad är handelsstopp?

Publicerad

Aktiekurserna påverkas av flera olika faktorer, bland annat företagets finansiella situation, makroekonomiska förhållanden och investerarnas syn på aktien och marknaden i helhet.

Upp- och nedgångar i aktiekurserna kommer alltid att ske då detta är något som är oundvikligt. Vid situationer där en aktie stiger eller sjunker väldigt mycket under en kort tidsperiod så kan börsen stoppa handeln i denna aktie. Detta kallas för handelsstopp och syftet med detta är att lugna ner alla investerare, och kunna ta reda på vad denna kraftiga förändring i kursen beror på.

I denna artikel idag kommer vi gå igenom allt som kan vara bra att veta när det kommer till handelstopp. Ta fram papper och penna för nu sätter vi igång!

Varför blir det handelsstopp?

Ett handelsstopp är inte vanligt och sker inte särskilt ofta. Det sker alltså när något har orsakat en oförutsägbar störning på marknaden.

Det kan vara allt från ett viktigt företagsmeddelande till felaktig information som skickas ut. Syftet med ett handelsstopp är att alla investerare ska få tid att bearbeta denna nyhet.

Hur länge pågår ett handelsstopp?

Ett handelsstopp kan pågå i allt från några timmar till flera dagar. Detta beror på hur riskfylld situationen är och om företaget behöver mer tid för att skapa klarhet om vad som har hänt. I vissa fall, om förhållandena är instabila, öppnar börsen inte alls igen – men det är dock mycket ovanligt.

Vad händer efter handelsstoppet?

När handelsstoppet är över öppnar aktiemarknaden igen. Företagets aktier kan nu handlas som vanligt. I vissa tillfällen kan du som köpt eller sålt aktier precis innan handelsstoppet få tillbaka dina pengar och bli av med aktierna.

Ett handelsstopp är ett sätt att skydda investerare från vissa oegentligheter på marknaden och att ge dem tid att bearbeta information som har presenterats. Ibland kan det innebära att vissa investerare får mer gynnsamma villkor innan marknaden öppnas igen, men vanligtvis är det inte så.