Vad kostar det att bygga en pool?

Publicerad

Många drömmer om att bygga en pool, men innan arbetet inleds är det dock viktigt att ha en klar uppfattning om de involverade kostnaderna.

Så vad kostar det att bygga en pool? Ja, kostnaden varierar faktiskt beroende på flera faktorer som bland annat storlek, materialval och om poolen ska byggas i marken eller inte.

Kostnaden beror på typen av pool

Valet av pooltyp har den absolut största påverkan för den totala kostnaden för poolprojektet. Om du planerar att bygga poolen ovanför marken kommer detta t.ex. vara ett betydligt mer prisvärt alternativ.

Å andra sidan är en nedgrävd pool i regel ett betydligt dyrare alternativ. Denna typ av pool kräver mer omfattande grävarbeten och konstruktion vilket reflekteras i priset. Kostnaderna för en sådan pool kan många gånger vara dubbelt så mycket som en pool som byggs ovanför marken.

Övriga faktorer som påverkar poolbygget

När du planerar att bygga en pool är det flera ytterligare faktorer som påverkar kostnaden utöver typen av pool. Det är viktigt att beakta dessa för att få en så tydlig bild som möjligt av den totala investeringen.

Markarbetet

Markförberedelser är en grundläggande del av poolbygget. Området där poolen ska placeras kan behöva dräneras, planeras och ibland förstärkas vilket kan påverka kostnaden avsevärt.

Bygglovsansökan

För att få bygga en pool krävs ofta ett bygglov. Kostnaden och processen för att ansöka varierar beroende på kommunens regler och den specifika platsen för bygget. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller för där just du bor.

Storlek och djup

Storleken och djupet på poolen spelar också en stor roll för priset. En större och djupare pool kräver mer material och arbete vilket ökar kostnaderna.

Material

Valet av material till poolens konstruktion och ytskikt är avgörande för både utseende och pris. Material som betong och glasfiber skiljer sig åt i både kostnad och hållbarhet.

Tillägg

Extrafunktioner som uppvärmning, belysning, automatiserade poolöverdrag och säkerhetssystem är inte bara bekvämligheter utan också faktorer som kan höja priset betydligt. Varje tillägg bör övervägas noggrant för att balansera budgeten.

Begär offert för att få exakt pris

Varje poolprojekt är som sagt unikt och priset påverkas av många variabler som storlek, design och materialval. För att få en klar bild av vad ditt poolprojekt kan komma att kosta är det klokt att begära en offert.

Genom att besöka webbplatser som exempelvis poolbyggare-stockholm.se (om du ska att bygga pool Stockholm) kan du enkelt begära en offert som är skräddarsydd för just dina önskemål och förutsättningar. Detta ger dig en mer detaljerad uppskattning som hjälper dig i din budgetplanering.