Varför sjunker aktier i pris? 

Publicerad

Att investera i aktier är en komplicerad process och det finns sannerligen en hel del olika saker som kan vara bra att ha koll på. Bara en sån sak som varför aktier ibland sjunker i pris är något som ett förvånansvärt stort antal människor inte har koll på.

Så varför sjunker aktier i pris för då? Ja, sanningen är att det inte bara finns en anledning till varför detta kan ske. Vi kommer därför att försöka reda ut detta på ett så enkelt sätt som möjligt så att fler får kunskap kring detta viktiga område.

Marknadssentimentet vänder sig mot företaget

En av de viktigaste faktorerna som kan få aktier att sjunka i värde är om det sker ett allmänt skifte i marknadens stämning och uppfattning mot företaget i fråga.

Detta kan ske av flera olika anledningar, till exempel om något negativt rapporteras om ett företag eller om det börjar prestera dåligt.

Företaget presterar dåligt

Förutom att den allmänna marknadssentimentet vänder sig mot företaget, finns det givetvis andra faktorer som kan leda till att en aktie sjunker i pris. Om företaget exempelvis presterar dåligt rent operativt (dvs verksamheten går inte så bra) så brukar aktiekursen så småningom ta stryk av detta och därmed sjunka i pris.

Aktiekursen har stigit för högt och för snabbt

En annan orsak till att aktier kan sjunka i pris är aktiekursen har stigit för högt och för snabbt. Investerare försöker ofta köpa in sig i ett företag när aktiekursen är låg och sedan sälja det om de anser att det har blivit övervärderat.

Detta kan leda till en nedgång i aktiekursen för det specifika företaget eftersom fler och fler investerare försöker sälja sina aktier. Det blir då en press nedåt som gör att fler kan vara villiga att sälja för att inte förlora sina pengar.

Oroligheter i omvärlden

Förändringar i den globala ekonomin kan ofta påverka aktiekursen för ett visst företag. Om det till exempel uppstår oroligheter någonstans i världen kan det leda till negativa känslor i allmänhet och även på börsen mot specifika företag och dess aktier.