Vilket konto ska man välja vid investeringar?

Publicerad

När du investerar i aktier eller fonder på börsen finns det tre typer av konton som du kan öppna. De skiljer sig åt på vissa sätt och det gäller även hur de beskattas, och detta är något som faktiskt är väldigt viktigt att känna till.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom dessa tre olika kontotyperna, samt ta upp vilka för- och nackdelar som finns med respektive alternativ.

ISK (investeringssparkonto)

ISK (investeringssparkonto) är det enklaste sättet att investera i aktier eller fonder. Detta beror på att du inte behöver deklarera dina affärer till Skatteverket eftersom banken sköter detta, och all skatt dras automatiskt i din deklaration.

Fördelar:

 • Skatten dras automatiskt i din deklaration
 • Utdelningar är skattefria
 • Låg skatt

Nackdelar:

 • Det går inte att kvitta förluster
 • Skatt måste betalas trots att du går med förlust

KF (kapitalförsäkring)

En KF har väldigt stora likheter med ett ISK. Detta konto kräver inte heller att du deklarerar dina affärer till Skatteverket då detta görs helt automatiskt och beskattningen sker även i samband med att du gör din inkomstdeklaration.

Fördelar:

 • Banken deklarerar dina investeringar åt dig
 • Det är låg skatt
 • Du behöver inte begära tillbaka källskatten som dras på din utdelning
 • Möjlighet till att välja förmånstagare

Nackdelar:

 • Det går inte att föra över dina aktier eller fonder till andra konton
 • Ingen rösträtt på bolagsstämmor
 • Går inte att kvitta förluster
 • Du måste skatta trots att du går med förlust

AF (aktie- och fondkonto)

Ett aktie- och fondkonto är en lite äldre kontotyp som du kan öppna för att börja investera i aktier och fonder.

På detta konto deklarerar du alla dina affärer till Skatteverket på egen hand. Detta behöver du dock endast göra i samband med att du säljer något värdepapper. Det innebär alltså att om du inte gör några transaktioner så finns det inget att deklararera.

Fördelar:

 • Det går att kvitta förluster mot vinster och därmed minska din skatt
 • Du äger aktierna och fonderna själv vilket innebär att du får gå bolagsstämmor

Nackdelar:

 • Vinst och utdelningar beskattas med 30%
 • Kan vara komplicerat att deklarera affärer på egen hand

Sammanfattningsvis

I de allra flesta fall är ett ISK eller en KF det bästa alternativet. Men det kan såklart finns lägen då ett AF-konto är ett bättre val. I slutändan är det en själv som måste ta beslutet kring vilken kontotyp man ska köra på.

Oavsett vilket av dem du väljer så är det viktigaste att du gör bra investeringar för att pengarna ska öka i värde. Bra investeringar är ju alltså det centrala när det gäller att få en bra avkastning, och inte vilken kontotyp man har.